Bài dự thi: Bác Hồ với Thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ

Tháng Sáu 10, 2020 10:14 chiều

Học sinh trường Tiểu học Minh Tân tham gia vẽ và lựa chọn được 30 tác phẩm gửi về Ban Tổ chức cuộc thi.

ho3ho4 ho6ho1ho6ho2