Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH TÂN

Địa chỉ:Xã Minh Tân, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Ông/Bà Chức vụ: Phạm Minh Tâm
Điện thoại: DĐ:  – Email:01255138313