CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG NĂM HỌC 2019- 2020

Tháng Sáu 10, 2020 6:15 sáng

Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, năm học 2019- 2020 nhà trường và giáo viên trường TH Minh Tân đề ra bảng cam kết chất lượng giáo dục năm 2019- 2020 như sau:

tam4