LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019- 2020

Tháng Chín 3, 2020 11:37 chiều

Năm học 2019-2020, trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến; 2 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở, 12 cá nhân đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến, 2 cá nhân được Giám Đốc Sở GD tỉnh Nam Định tặng Giấy khen, Hiệu trưởng tặng Giấy khen cho 97 em Hoàn thành xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện, 108 em được khen từng nội dung!

 

anh tong ketanh tk2