HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2020- 2021

Tháng Mười 6, 2020 8:37 sáng

Sáng 26-9-2020, trường Tiểu học xã Minh Tân đã long trọng tổ chức Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý và người lao động năm học 2020-2021; nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2019-2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021!

tam1 tam2