TẬP HUẤN TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN CẤP TRƯỜNG

Tháng Mười Một 28, 2019 2:36 chiều

Một số hình ảnh tiết đọc to nghe chung

20191024_141928 20191024_142621 20191024_142108

20191024_141949 20191024_142011 20191024_144541