SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG HỘI THẢO VỀ TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ VĂN TUỔI THƠ

Tháng Tám 23, 2019 5:03 chiều

                                                         SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG

  1. Nội dung:
  2. Tên hoạt động: HỘI THẢO VỀ TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ VĂN TUỔI THƠ
  3. Mục đích: GV biết hướng dẫn học sinh lựa chọn nội dung và hình thức, phương pháp tổ chức câu lạc bộ Văn tuổi thơ đạt hiệu quả.
  4. Diễn biến:

– Thời gian từ: 14 giờ đến 17 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2019

– Địa điểm: Tại trường Tiểu học Minh Tân

– Mô tả hoạt động:

+ Thành phần: Ban giám hiệu và toàn thể GV dạy môn cơ bản của 2 tổ chuyên môn: 14 đồng chí.

+ Phương tiện và điều kiện: máy tính kết nối mạng và tài liệu liên quan.

+ Trình tự hoạt động:

    Ban giám hiệu nhà trường, tổ khối trao đổi chia sẻ về những cách làm để tổ chức câu lạc bộ Văn tuổi thơ đạt hiệu quả; về nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hay, đồ dùng, tài liệu, phương tiện đối tượng tham gia…Nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, hướng tới thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới; Những khó khăn vướng mắc…kiến nghị đề xuất với trường, Phòng…

   Cá nhân trình bày chia sẻ, trao đổi;

    Tổ trưởng chuyên môn cùng ban giám hiệu nhà trường thống nhất nội dung đã trao đổi để thực hiện có hiệu quả.

+Kết quả: Toàn thể GV tham gia đều nắm được cách lựa chọn nội dung và tổ chức hoạt động câu lạc bộ Văn tuổi thơ theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên.

+ Đánh giá:

*Ưu điểm: Hầu hết GV đều tích cực chuẩn bị nội dung thảo luận và đã thống nhất được các vấn đề cơ bản như: Nội dung chủ đề, tài liệu đồ dùng, trang thiết bị, đối tượng tham gia, phương pháp, hình thức tổ chức phong phú lôi cuốn học sinh…

* Hạn chế: Một số giáo viên nhiều tuổi tiếp cận phương pháp dạy học mới và ứng dụng công nghệ thông tin còn chậm.

+ Bài học kinh nghiệm:

     Nhà trường cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền và chỉ đạo sát sao mọi hoạt động  để giáo viên thực sự tâm huyết với nghề; tích cực tự học và khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

    GV chủ động sáng tạo trong việc lựa chọn nội dung,phương pháp, hình thức, đồ dùng, tài liệu…xếp học sinh theo sở thích, năng lực.

   Thực hiện theo đúng tinh thần Công văn 1237/SGD-ĐT-GDTH;

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ VĂN TUỔI THƠ

I/GV soạn nội dung: Tên hoạt động / Chủ đề hoạt động

1/ Mục tiêu của hoạt động:

  • Kiến thức HS biết được gì?
  • Kỹ năng học sinh làm được gì?
  • Thái độ, giáo dục tư tưởng tình cảm thông qua hoạt động?

2/ Chuẩn bị trước khi tổ chức về tài liệu, đồ dùng, phương tiện:

  • GV…
  • HS…

3/Tổ chức thực hiện:

*  HS phụ trách câu lạc bộ điều hành:

a/ Phổ biến nhiệm vụ …

b/ Tổ chức thực hiện với sự tham gia tích cực của các thành viên dưới hình thức phong phú tùy theo nội dung để tổ chức cho hiệu quả đạt được mục tiêu.

+ Nội dung theo chủ đề: gắn với rèn kỹ năng nghe, đọc, nói, viết; gắn với việc củng cố KTKN trong chương trình; gắn với thực tiễn rèn kỹ năng sống….như:

 -Thi viết thư…

– Thi kể chuyện

– Giới thiệu sách

– Phát biểu cảm xúc

– Thi đọc diễn cảm thơ văn

– Sưu tầm thơ văn, chuyện theo chủ đề và bình luận về nội dung nghệ thuật

– Tìm từ ngữ theo chủ đề chủ điểm , gắn với các kiến thức về luyện từ và câu.

– Thi viết chữ đúng và đẹp

– Nghe giới thiệu và tìm hiểu về các văn nghệ sĩ; nghệ nhân, danh nhân…

– Nghe giới thiệu và tìm hiểu về truyền thống của quê hương đất nước, nhà trường, gia đình….

– Triển lãm …tham quan dã ngoại

– Hội thi tìm hiểu giao lưu kiến thức

– Thi tuyên truyền viên giỏi: thực hiện An toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiết kiệm điện nước….

– Tranh luận, phản biện theo chủ đề nội dung gắn với chương trình  và thực tiễn đời sống của học sinh. Ví dụ chủ đề về văn hóa đọc trong nhà trường tiểu học. GV lựa chọn nội dung HS 2 đội tranh luận về quan điểm đồng tình hay phản đối một nội dung thuộc chủ đề nhằm thuyết phục người nghe.

– Tạo hình từ vật liệu tìm được: Thống nhất ý tưởng, xây dựng chủ đề: cùng nhau lắp ghép gắn kết những đồ vật, phế liệu… thành 1 sản phẩm, đặt tên, xây dựng cốt truyện và cử đại diện trình bày.

– Biểu diễn hoạt cảnh…

c/ Sau đó đánh giá về: nội dung, hình thức tổ chức, kết quả so với mục tiêu đề ra, ý thức thái độ tham gia , kết quả của mỗi thành viên. Chọn câu lạc bộ xuất sắc tham gia giao lưu liên hoan câu lạc bộ các cấp

  • Lưu ý: Nội dung của các câu lạc bộ gắn với các hội thi, giao lưu trong năm học và gắn với hoạt động ứng dụng, trải nghiệm sáng tạo.

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                              Phạm Minh Tâm