Y tế học đường

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG Y TẾ NĂM HỌC 2020-2021

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 Quy định về công tác y tế trường học của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).Căn cứ Nghị định…

CÔNG TÁC Y TẾ NĂM 2019- 2020

Thực hiện kế hoạch triển khai công tác y tế năm 2019- 2020, nhà trường đã triển khai các nội dung sau: 1. Tuyên truyền giáo dục học sinh biết giữ vệ sinh cá nhân , vệ sinh môi trường, phòng chống…

TUYÊN TRUYỀN VỀ VỆ SINH RĂNG MIỆNG

Trường TH Minh Tân   BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ VỆ SINH RĂNG MIỆNG Tháng 10/2019     Các em biết không? Ngày xưa ông bà ta thường nói “Hàm răng, mái tóc là góc con người”. Đó là câu nói xác định răng, tóc là…

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

Trường TH Minh Tân    TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG Tháng 10/2019     Thực trạng về vấn đề ATGT nói chung, của tỉnh Nam Định và  huyện Vụ Bản nói riêng. An toàn giao thông (ATGT) hiện nay là một trong những…