Author Archives for thminhtan

CHỦ ĐIỂM THÁNG 12

Tháng Mười Một 28, 2019 2:51 chiều Published by Leave your thoughts

                       Chủ điểm Đội: Chào anh giải phóng quân                                         Sao: Sạch sẽ khỏe mạnh Phát động đợt thi đua... View Article


CHỦ ĐIỂM THÁNG 11

Tháng Mười Một 28, 2019 2:48 chiều Published by Leave your thoughts

                               Chủ điểm Đội: Biết ơn thầy cô                                                 Sao: Trò giỏi Phát động đợt thi đua thứ hai trong... View Article